Maablogi: põllumeeste suur samm digiriiki

Eestis on ligikaudu 14 000 põllumajandustootjat, kes peavad veeseadusest tulenevalt oma põllutegevuste kohta pidama arvestust ehk põlluraamatut. Seda teevad põllumehed mitmel erineval viisil – paberil, Exceli tabelis või mõnes kommertstarkvaras. Lähtudes kokkuleppest Maaeluministeeriumiga on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) käivitanud e-põlluraamatu projekti, mille eesmärgiks on luua andmete automaatse vahetamise võimalus olemasolevate põlluraamatu kommertstarkvaradega.

Ühtlasi tagatakse projekti tulemusena võimalus põlluraamatu pidamiseks PRIA iseteeninduskeskkonnas.  

PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive sõnul aitab põlluraamatute digitaliseerimine kaasa toiduturvalisusele, rohepöörde eesmärkide saavutamisele ja Eesti põllumajanduse konkurentsivõimelisemaks muutumisele. “Kui tulevikus saaks põlluandmete, mullastiku, väetamise ja saagikuse andmeanalüüsi juurde lisada näiteks ka ilmaandmed ning seda kõike mitmeaastasel ajaskaalal, võib see anda meile täiesti uusi teadmisi ja sellest johtuvaid põllumajanduspraktikaid,“ ütles Bleive.

 

Loe pikemalt Maablogist: https://maablogi.wordpress.com/2022/08/04/pollumeeste-suur-samm-digiriiki/