PRIA tööandjana

Kui Sulle läheb korda elujõuline ja loodusest hooliv Eestimaa ning elu võimalikkus maal, siis on PRIA just õige koht, kus oma teadmisi ja oskusi rakendada. Kogu meie tegevus on suunatud elukvaliteedi parandamisele maal. Oleme makseagentuur ning info ja teadmuse koguja, hoidja ja jagaja. Me väärindame andmed kasulikuks teadmuseks ja teeme selle kõikidele partneritele ja klientidele neile vajalikul hetkel ja kujul kättesaadavaks – olgu väljundiks interaktiivne kaart huvipakkuva infoga, täppispõllumajandust toetav spetsiifiline soovitus, eeltäidetud toetustaotlus või registriandmete alusel välja makstud toetussumma.  

Kui Sa soovid aidata meil maaellu kindlustunnet pakkuda ja tõsta Eesti konkurentsivõimet, siis võid just Sina olla see inimene, keda me vajame oma meeskonda. Väärtustame laia silmaringiga töötajaid, kes soovivad panustada PRIA töösse ning on valmis õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

Kui soovid osaleda meie konkurssidel või tahad tööpakkumiste kohta täpsemalt küsida, kirjuta aadressil konkurss [at] pria [dot] ee või helista telefoninumbril 737 1356.

Kandideerimisel pead arvestama, et meie personalivalik on suhteliselt pikk ja põhjalik protsess ning konkursi tulemuste selgumine võtab aega. 

Praktika PRIAs

Tule meile praktikale! Meil saad erialase töökogemuse ning pakkuda välja uusi lahendusi ja viise tööülesannete lahendamisel ja seeläbi anda oma panuse Eesti maaelu arengusse.

Kui Sul tekib pakutavate praktikakohtade osas lisaküsimusi, siis võta meie ühendust aadressil praktika [at] pria [dot] ee.

 

Hetkel pakume järgnevaid praktikakohti:

IT arendajatele, IT analüütikutele, IT testijatele

Mõned võimalikud projektid on järgnevad, aga kui Sul endal on kindel soov ja huvi, siis anna sellest märku.

 • Automaatsete töölaudade/aruannete haldamise töövahend ja sellele töökorralduse välja pakkumine
 • Põneva äpi tegemine siseveebi PRIA teenistujate tööõnne mõõtmiseks
 • Avalike APIde kaudu vajalike äppide arendamine
 • Masinõpe: olemasolevate andmete pealt mudelite loomine

 

Andmeanalüütikutele, statistikutele

Mõned võimalikud projektid on järgnevad, aga kui sul endal on kindel soov ja huvi, siis anna sellest märku.

 • PRIA rohelise jalajälje analüüsi uuendamine ja ettepanekute tegemine
 • Toetuste tegelike kasusaajate katastrite analüüs, omafinantseeringu ja jätkusuutlikkuse võimekuse analüüs ning suhtarvude mudeldamine vastavate andmete arvutamiseks (olemasolevate mudelite PRIA praktikas kasutamine)

 

Juristidele

 • Tõendite analüüsimine ja argumenteeritud haldusotsuste koostamine, vaietele vastuste ettevalmistamine
 • Pettusekahtlusega juhtumites tõendite kogumine ja analüüsimine, argumenteeritud otsuse ettepanekute koostamine

 

Põllumajandusliku, majanduse- või loodusteadustega seotud valdkonna tudengitele

 • Tööjõukuludega seotud kontrollid Äriregistrist
 • Andmete sisestamine erinevatesse registritesse
 • Andmete õigsuse/olemasolu/seoste kontrollimine (läbi aastate)
 • Tähtaegade meeldetuletuskirjade jaoks andmestiku kokku panemine, kirjade välja saatmine, saadud vastuste sisestamine
 • GPSiga mõõtmine ja fotode tegemine põldudel, iseseisvalt põllu üles leidmine ja lihtsamate nõuete kontrollimine (praktika periood minimaalselt 1 kuu vahemikus juuli II poolest kuni septembri lõpuni.)

 

Personalitöötajatele/dokumendihalduritele

 • PRIA terminite sõnastiku täiendamine
 • Dokumentide arhiveerimine (personalialased, toetustega seotud)
 • PRIA personaliteenustele tagasiside küsimine (küsimustiku koostamine, läbiviimine, analüüs)

 

Turundusspetsialistidele

 • PRIA siseveebis personalialaste materjalide atraktiivseks muutmine (idee ja teostus)

 

Reklaamdisaineritele

 • PRIA kodulehel PRIA karjäärilehe visualiseerimine (idee ja teostus)

 

Kui soovid sooritada praktika PRIAs, siis saada meile palun enda CV, praktika juhend (olemasolul), soovitav praktika läbimise aeg ja koht aadressil praktika [at] pria [dot] ee.


Palun kirjuta sooviavaldusse lisaks:

 • Miks soovid oma praktika läbida PRIAs?
 • Millises PRIA osakonnas/büroos oleksid praktika sooritamisest huvitatud?
 • Mis teemad ja valdkonnad Sulle huvi pakuvad?

Praktika PRIAs ei ole tasustatud.