Esilehele

PRIA Infokiri - november 2015

 

Lõppenud taotlusvoorud- oktoober 2015

Määratud toetused

 Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud 

Teadmiseks

Pane tähele!

 

 


Lõppenud taotlusvoorud- oktoober 2015

 

Oktoobris 2015 lõppesid kuue toetusmeetme taotlusvoorud. Nendeks olid:


Lühikokkuvõtteid nende taotlusvoorude käigus PRIAsse esitatud taotluste koondarvudest ja taotletud toetussummadest on võimalik lugeda siin

 

 Tagasi algusse


 

Määratud toetused
 

 • Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2015 II. taotlusvoor (seakasvatajad)

PRIA maksis oktoobri esimesel nädalal kaheksale väiketootjale välja 120 000 eurot toetust sigade Aafrika katkuga seoses bioohutusnõuete täitmiseks või seakasvatuse lõpetamiseks.
Loe edasi

 • Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2015

PRIA vahendusel on käesoleval aastal olnud võimalik kahel korral taotleda põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust. Esimene taotlusvoor toimus 27. veebruarist 12. märtsini. Teine erakorraline taotlusvoor augustikuus, oli suunatud seakasvatajatele seakatkuga seotud bioohutusnõuete täitmiseks või seakasvatuse lõpetamiseks.  Mõlema taotlusvooru määramisotsused tegi PRIA oktoobri lõpuks. Kokku määras PRIA kahes taotlusvoorus toetust 50 692 283 eurot 422 taotlejale.

Loe edasi

 

 •  Teadmussiirde pikaajalist programmi põllumajanduspoliitika rakendamise tegevusvaldkonnas hakatakse  ellu viima kolme organisatsiooni koostöös

Uue Maaelu arengukava üks prioriteete on teadmussiire, et uued tehnoloogiad ja töövõtted jõuaksid kiiremini põllumajandusse ning aitaksid sellel muutuda tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks.
Aastateks 2015-2021 on planeerimisel seitse teadmussiirde pikaajalist programmi - taimekasvatuse, loomakasvatuse, mahepõllumajanduse, aianduse, toiduohutuse, ühistegevuse ja põllumajanduspoliitika abinõude programm. Programmide kestus on kuni seitse aastat.
Pikaajaliste programmide raames korraldatavate tegevuste elluviijate leidmiseks korraldab PRIA riigihanked ja sõlmib hanke võitjatega lepingud.

Esimene selline hange leidis aset perioodil 12.08.2015-22.09.2015 ning oli suunatud  põllumajanduspoliitika rakendamise tegevusvaldkonnale. Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega - Tartu Põllumeeste Liit, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Loe edasi Tagasi algusseKäimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

 

 • November ja detsember 2015

Ülevaate käesoleva aasta lõpus saabuvatest taotlusvoorudest leiate aadressil:
www.pria.ee/et/uudised/koduleht_teadmiseks/taotlusvoorud_novembris_ja_detsembris_2015.html
  • Kohalikud tegevusgrupid saavad strateegiate rakendamiseks toetust

Kätte on jõudmas uue programmperioodi LEADER toetuste reaalne rakendamine. Selleks, et järgneval aastal saaksid kohalikud tegevusgrupid hakata vastu võtma oma piirkondade  projektitaotluseid, avab PRIA 6.-12. novembril just kohalikele tegevusgruppidele suunatud taotlusvooru.

Loe edasi

 

 • Juustu eraladustamine 2015

Alates 19. oktoobrist 2015 on võimalik esitada taotluseid juustude eraladustamistoetuse saamiseks. Taotluste esitamise viimane kuupäev on 15.01.2016.

Juustude eraladustamistoetust on võimalik taotleda CN-koodi 0406 alla kuuluvatele juustudele (välja arvatud juustud, mis ei sobi pikaajaliseks säilitamiseks üle laagerdumisaja).

Loe edasi

 Tagasi algusse


 

  Teadmiseks


 • 2016. aasta alguses kolib PRIA keskus uude asukohta – Tähe 4, Tartu

2015. aasta lõpp ja 2016. aasta algus toovad PRIA  jaoks kaasa suure muudatuse, sest PRIA Keskus kolib uude  majja aadressil Tähe 4, Tartu.

PRIA kolimine toimub kahes osas – esimesena asub uude majja tööle PRIA registrite osakond, kes kolib seniselt aadressilt (Sõbra 56, Tartu) uude asukohta juba 9. detsembriks 2015!

PRIA keskuse senises peahoones (Narva mnt 3, Tartu) tegutsevad osakonnad ning teenindusbüroo kolivad uude majja perioodil 8.-15. jaanuar 2016.

Kolimisega seotud perioodidel  esineb tõrkeid PRIA infosüsteemide toimimisel ja klientide teenindamisel. Palume jälgida infot PRIA kodulehel.

Täname kliente mõistva suhtumise eest ja vabandame kolimisega seotud võimalike ebameeldivuste pärast!

 

 • PRIA alustab otsetoetuste väljamaksmist detsembris

PRIA infotelefonile jõuab järjest rohkem küsimusi teemal, millal hakkab PRIA välja maksma kevadel taotletud pindalapõhiseid toetuseid. PRIA saab kinnitada, et hoolimata käesoleval aastal oluliselt suurenenud kontrollide mahust, algavad ühtse pindalatoetuse väljamaksed detsembri teises pooles.

Uue Euroopa Liidu eelarveperioodiga seoses lisandus käesoleval aastal pindalapõhiste toetuste hulka mitmeid uusi toetusmeetmeid ning rakendus palju uusi nõuded. Sellega seoses on kontrollide periood oluliselt pikenenud ja kestab veel ka praegu. Kuigi kõik taotlustega seotud keerulisemad küsimused ei pruugi laheneda detsembrikuuks, saab PRIA sellest hoolimata hakata detsembris ühtset pindalatoetust välja maksma neile taotlejatele, kelle taotlustega probleeme ei esine.

 

 • Valmis 2016. aasta toetuste ajakava esialgne versioon

PRIA ja Maaeluministeeriumi koostöös on kirja saanud 2016. aasta toetuste ajakava esialgne verisoon. Palume kindlasti olla kõigil klientidel teadlik, et juuresoleva ajakava näol on tegemist esialgse plaaniga, mis võib edaspidi oluliselt muutuda ja seetõttu on oluline hoida end ka edaspidi huvipakkuva taotlusvooru tegeliku toimumisajaga jooksvalt kursis!

Tutvu toetuste ajakava esimese versiooniga siin


 • Kliendid on PRIAga jätkuvalt rahul

PRIA paari-aastaste vahedega ikka klientide käest uurinud, kas ja kui rahul on kliendid meie pakutava infoga ning mida võiksime ehk teisiti või paremini teha. Viimane selline uuring toimus aastal 2012 ning käesoleval suvel viis üle kolme aasta samalaadse uuringu läbi uuringufirma Faktum ja Ariko.
PRIA palvel küsis uuringufirma tagasisidet just sellistelt klientidelt, kes olid erinevaid toetuseid taotlenud eelneval ja käesoleval aastal ehk siis kahe Euroopa Liidu eelarveperioodi vahepealsel ning uue perioodi esimesel aastal.

Uuringu  eesmärgiks oli ka sel aastal PRIA  klientide  infovajaduse, ootuste  ja  eelistuste kaardistamine, väljaselgitamine, kui rahul ollakse PRIA  klienditeenindusega  ning  millisena tajuvad kliendid PRIA mainet.

Hea meel on tõdeda, et kliendid tajuvad PRIAt jätkuvalt hea koostööpartnerina ja meie pakutava info ja teenuste osas on rahulolu jätkuvalt kõrge. Samuti on PRIAle oluline näha, et e-PRIA kasutatavus meie klientide seas on jätkuvas tõusutrendis.

PRIA maine ja klientide infovajaduse kokkuvõttega on võimalik tutvuda PRIA kodulehel http://www.pria.ee/et/pria/uuringud

 

 Tagasi algusse


 

Pane tähele!

 

 • Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotlemine on kolmandas voorus võimalik ainult e-PRIAs

Käesoleva aasta lõpus on avanemas veel üks põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotlusvoor (varasemate voorude info on leitav PRIA kodulehel - esimene taotlusvoor ja teine erakorraline taotlusvoor seakasvatajatele.) Kolmanda taotlusvooru määrus on novembri alguse seisuga veel Maaeluministeeriumis koostamisel ja info selle taotlusvooru kohta lisandub PRIA kodulehele kohe, kui määrus on kinnitatud. Siiski soovib PRIA juba praegu klientide tähelepanu juhtida sellele, et kuna selle taotlusvooru näol on tegemist esimese vooruga, mis avatakse täies mahus ainult PRIA uues iseteeninduskeskkonnas, peab klientidel, kes soovivad nimetatud taotlusvoorus toetust taotleda, selleks olemas olema ID kaart, mobiili ID või peab klient olema e-resident.

 

 • Tähelepanuks: Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse külvikorras olevate rohumaade ülesharimise nõue on uuel perioodil varasemast erinev!

Juhime mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlejate tähelepanu külvikorras olevate rohumaade ülesharimise nõudele. Külvikorras olevate rohumaade vanust arvestatakse maaelu arengukava perioodi 2007-2013 ja perioodi 2014-2020 puhul erinevalt.

Loe edasi

 

 • Maaeluminister kinnitas muutused mahepõllumajandusliku tootmise toetuse määruses

Juhime mahepõllumajandusliku tootmise toetust taotlevate klientide tähelepanu, et 27. oktoobril muutis maaeluminister oma varasemat määrust nr 53, millega olid kehtestatud mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse tingimused.

Loe olulisematest muudatustest siit

 

 • Meeldetuletuseks: Keskkonnasõbraliku majandamise või aiandusega seotud toetuste taotlejad peavad osalema koolitustel!

PRIA tuletab meelde, et kliendid, kes võtsid 2015. aasta kevadel endale perioodi 2014 - 2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetuse või keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetust (KSA) või keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetust (KSK) kohustuse, peavad 1. detsembriks läbima algkoolituse. Koolituse nõude täitmata jätmise korral on ette nähtud toetussumma vähendamine kuni 6%.

Loe edasi
 

 • Tähelepanuks väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse saajatele, kes soovivad kasutada liisingut

Käesoleval aastal on olnud võimalik väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse saamiseks taotluseid esitada kahel korral. Esimene taotlusvoor toimus 9.-23. veebruaril ning teine 17.-31. augustil.

Nimetatud meetme puhul on üheks eripäraks see, et meetme puhul ei ole taotleja omafinantseeringu nõuet, samas andis omafinantseeringu kasutamine toetuse taotlemisel lisa-hindepunkte.Omaosaluse tasumiseks on lubatud määruse järgselt kasutada ka liisingut, kuid juhime tähelepanu, et omaosalusena on võimalik arvestada vaid seda summat, mille toetuse saaja tasub liisinguandjale toetuse abikõlblikkuse perioodil ehk ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa pangakontole laekumisest (I taotlusvooru puhul) või maksmise otsuse tegemisest (II taotlusvoor).  

Loe edasi

 •   Sihipärane kasutus - kohustus, mille täitmata jätmisel nõutakse toetussummad tagasi.

Esimene 2014-2020 eelarveperioodi taotluste esitamise täisaasta hakkab lõppema ja mitmed uue perioodi investeeringumeetmed on juba jõudnud taotluste rahuldamisotsusteni. Möödunud 2007-2013 eelarveperiood ei ole aga veel sugugi lõppenud, sest meetmemäärused panid toetuse saajale kohustuse investeeringuobjekti säilitada ja sihipäraselt kasutada vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Sama nõue hakkab kehtima ka uuel perioodil taotletud toetuste osas.

Kuigi suurem osa toetusesaajaid kasutavad tehtud investeeringuobjekte sihipäraselt, näitavad PRIA järelkontrollid siiski kahjuks, et umbes viiendikul kontrollitud toetusesaajatest esineb suuremaid või väiksemaid probleeme. Juhime seetõttu taaskord kõigi investeeringutoetuste taotlejate tähelepanu sellele, et juba enne toetuse taotlemist on oluline enda jaoks kogu investeeringuobjekti kasutamisega seonduv läbi mõelda ning probleemide tekkimisel on mõistlik ka PRIAt võimalikult varakult teavitada.

Loe edasi

 

Tagasi algusse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe alumises paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu.

Head lugemist!

PRIAKliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee